” Đặc biệt trong giai đoạn bầu cử tổng thống

TULAR:
Soon-Gyun Jeong (Cựu) Giám đốc Quan hệ Công chúng

com có ​​tiêu đề “11 trong số 20 đại biểu theo tỷ lệ là cựu tội phạm”

TULAR:
ty le keo bet88 Hành trình mới bắt đầu cho 'Rhee In-je' của Đảng Tiến bộ Thống nhất soi cau bach

Choi Hong-un (cựu) Tổng biên tập báo Seoul

TULAR:
Tình thế tiến thoái lưỡng nan này liên quan trực tiếp đến quyền lực chính trị của anh ấy

Ngay cả khi ông ấy trở thành tổng thống một cách tình cờ

TULAR:
Và trong số những người thân cận với họ

thành một chính sách nhằm diệt trừ những kẻ thân Bắc Triều Tiên

TULAR:
nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội diệt trừ bọn Bắc Triều Tiên bằng sự hèn nhát và buông thả bằng mọi cách

Nó bắt đầu với việc hành quyết công khai Seo Gwan-hee

TULAR:
ty le keo bet88 Hành trình mới bắt đầu cho 'Rhee In-je' của Đảng Tiến bộ Thống nhất soi cau bach